(انشاء الله) را مي فروشيم!

راز (انشاء الله) این کلمه عبور یاجوج و ماجوج را

 می فروشیم. 

جیب کاوه : ۰۲۰۱۳۵۲۸۶۵۰۰۰

کد پستی: ۳۹۴۱۴-۹۶۷۱۶ 

شاید به نظر برسد که بارک الله اوباما انشاء الله

 زاده ی یاجوج ماجوج باشد.ولی نه. انشاء الله و

ماشاءالله و ... را از کاوه بجویید.   

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه نوزدهم آذر 1388 و ساعت 11:42 |

 

فرجام شناسي ( 2) كاوه:

ياجوج و ماجوجها در خاورميانه !

 

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه بیست و هشتم آبان 1388 و ساعت 11:40 |
کاوه آهنگر

مدیر عامل شرکت  پژوهشی علمی دانشکاوان

شماره ثبت ۱۲۱۰

http://www.daneshkavan.com/

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در چهارشنبه هشتم مهر 1388 و ساعت 9:51 |
 

" ویلیام الله" آمد!

 

انشاء اللـّهیت در ویلیام برنز:

 

ماشاء الله زاده ی یاجوج و ماجوج در ویلیام:

William Joseph Burns

William = Will+iam

جزء نخست نام ويليام عبارت است از will كه معني آن به فارسي

" خواست " و در عربي " شاء " مي باشد. كه در نامهاي گفته شده

در پيشگويي ياجوج ماجوج يعني ماشاء الله و انشاء الله موجود است

جزء يام نيز مي تواند با جزء نخست ماشاء الله برابر شود . در هر صورت

بادابادا ياجوج ماجوج !

 

بارک الله به باراک الله!:

 

 افزون بر پديداري ويل الله، بايد به پديداري قريب الوقوع

" بارك الله " اميدوار شد. يعني در وجود رئيس جمهور عنقريبي آمريكا

با نام" باراك حسين اوباما" Barack Hussein Obama مي توان بارك اللهي

تشخيص داد و اميدوار شد كه خدا بركات امريكايي اش را بگشايد.

پس از نيش صدام حسين اكنون نوبت نوش باراك حسين رسيده

 

پس بادابادا باراك الله !

 

  کی با ما؟ او با ما  ، اوباما

 

اوباما ، او با ما ست.

 

۲۹/۰۴/۸۷

پاريزين فرانسه : يك سياستمدار آمريكايي در مذاكرات امروز ژنو

با ايران حضور دارد.

ابتكار ايران: امروز جليلي و معاون رايس پشت يك ميز مذاكره مي كنند

تحركات جديد در روابط ايران و آمريكا .

ابرار ايران : جليلي : با پرهيز از خطاهاي گذشته مي توان مذاكره

سازنده اي داشت.

جمهوري اسلامي: امروز در ژنو آغاز مي شود. مذاكرات ۵+۱

بدون شرط تعليق.

استار مالزي: آمريكا تاكتيك خود را درمذاكره با كره شمالي و

ايران تغيير مي دهد.

- ايران : حمله اسرائيل يا امريكا غير محتمل است.

العرب اليوم اردن: ايران از مشاركت امريكا در مذاكرات

ژنو استقبال كرد.

الرياض عربستان: تلاويو باراك اوباما را از مذاكره با تهران

بر حذر داشت.

الجزيره عربستان : كاندوليزا رايس تغيير رويكرد با پرونده

هسته اي ايران را مورد تائيد قرار داد.

عكاظ عربستان: تهران از حضور نماينده امريكا در مذاكرات

ژنو استقبال نمود.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در یکشنبه سی ام تیر 1387 و ساعت 15:51 |
 

   اَعوَج  اِعوِجاج ِ 

 

   یاجوج ماجوجان:

 

   شورای امنیه آژان اتمی

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه دوم اسفند 1386 و ساعت 14:9 |
 

سولانا ، انشاءاله زاده ياجوج ماجوج:

روند تحول نام سولانا از واژه انشاء اله:

انشا اله = انسااله =انسالان =  انسولان = ان + سولان =

سولان + ان = سولا نان = سولانا

يعني سولانا واژه مقلوب از انشااله است و همان است كه در پيشگويي تا سرو كله اش

پيدا مي شود، خوشبحال ياجوج ماجوج مي شود. 

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در شنبه دهم آذر 1386 و ساعت 15:11 |
کاوه می گوید: شاید" انشاء الله زاده یاجوجی" ،

همان وزیر عرب مسلمانی باشد  که ماشاءالله به

تازگی وارد کابینه رژیم صهیونیستی اسرائیل شده

 است!

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1385 و ساعت 14:54 |
یاجوج ماجوج ِ کاوه:

 

کشف دیگری از کاوه ......

 

 

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1385 و ساعت 14:54 |
در نگاره زیر چهار ویژگی از پیشگویی

یاجوج ماجوج بیشتر به چشم می تابد :

۱. دیواره سنگی و صخره ای

۲. دهان باز و زبانهای لیسان

۳. گوشهای بزرگ و آویزان

۴.دو گروه یاجوج و ماجوج در برابر هم

کاوه  به یاری این چهار ویژگی برایتان

پرده از راز این پیشگویی کهن بر می دارد:

۱.صخره و دیواره سنگی چیزی نیست جز مسجدالاقصی!!

یهودیان شاید همان یجوجیان باشند.زیرا تلاش خیزنده و نرمنرمک

این قوم در فرساندن مسجدالاقصی زبانزد است،چه با سوراخ کردن

و بولدزر یا چه با گفتگو و مذاکره یا غصب و زور و ...

آنروز که یاجوجیان قرن بیست و یکم این صخره را ویران کنند

عربها که تا آن زمان حتماً به کاروان کلاهداران هسته ای پیوسته اند

دمار از روزگار بنی بشر در آورده و با هسته های خود یهودیان را

به دریای متیدرانه خواهند ریخت

۲.زبانها ودهانهای باز از یک سو نشانه ای از مذاکرات هسته ای

 میان شش قدرت هسته ای با کره شمالی و ایران است.و از سوی

دیگر نشانه ای از مذاکرات درب و داغان میان اعراب و یهودیان

است.

۳. گوشهای بلند و دراز سخت ترین بخش راز این پیشگویی است

گوش بلند ودراز می تواند نماد هر چیزی باشد. ولی به تنها ویژگی

این گوشهای دراز که توجهی نشده است ؛ سنگینی آنهاست. یعنی

گوشهای بلند و دراز برای دارندگان آنها سنگینی و وزن بسیاری را

به ارمغان می آورد. این وزن ناگفته و نهفته گوشها  در پیشگویی خود

نماد و نشانه دیگری از سنگینی گوش به معنای ناشنوایی و کم شنوایی

و گوش کری دادن به سخنهای گروه مقابل است.

یعنی در مذاکرات هسته ای و صخره ای آنچه که دو گروه نمی توانند

به آن گوش  کنند سخنهای یکدیگر است.

۴.از دیدگاه دیگری می توان زبانهای لیسان را نمادی از نازک

کردن چیزی گرفت. در این صورت نازک کردن را می توان

هم به تخریب مسجدالاقصی نسبت داد و هم به غنی کردن اورانیوم

زیرا مسجدالاقصی نیز به مرور در حال نازک شدن و محو توسط

صهیونیستهای از خدا بیخیر می باشد و نیز غنی سازی اورانیوم

نیز به طریقی عبارت است از نارک کردن اورانیوم!

 

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1385 و ساعت 14:54 |

به نقل از مقدمه باستانی پاریزی بر کتاب کوروش کبیر ذوالقرنین تالیف

ابوالکلام آزاد:

ص 104: افسانه های ما قصه لطیفی در باب قوم یاجوج و ماجوج و مسلمان شدن آنان دارد . طبری در کتاب تفسیر خود و در تفسیر سوره کهف نوشته است :

« ... و از آن وقت باز که ذوالقرنین این سد کردست ، این یاجوج و ماجوج بدان کار اندرند که آن سد را سولاخ کنند و بدر آیند و نمی توانند. و هر بامداد بیایند و در کار ایستند. تا نماز شام و می کنند، و چون شب در آید اندکی مانده باشد،و گویند فردا بیائیم و تمام سولاخ کنیم [ و هر روزی بامداد بدان سد آیند و آن را همی کنند و همی شورند و همی لیسند ، چون شبانگاه باشد آن را تنک کرده باشند، گویند ما فردا باز آئیم و این را سولاخ کنیم]

و بیرون رویم، و نگویند که :

- انشاء الله!...

از بهر آنکه ایشان همه کافرند و نام عزّ و جلّ نبرند.

و چون خدای تعالی خواهد که ایشان بیرون آیند ، یکی از فرزندان ایشان مسلمان شود و به بلاغت رسد، و چون ایشان بیایند و سد را سولاخ خواهد کرد، و چون شب در آید و اندکی مانده باشد و گویند فردا بیاییم و تمام کنیم و آن یکی که مسلمان شده باشد، گوید: انشاء الله و همه گویند ان شاء الله . دیگر روز بیایند و آن سد گشاده شود و ایشان جمله بیرون آیند، و همه جهان بگیرند و جهانیان را از ایشان رنج رسد، [ و همه آب کاریزها و برگ و میوه درختان بخورند]،آنگه مهدی بیرون آید و ایشان را به سوی دریا آورند و در دریا ریزانند و جمله [ در] دریا غرقه شوند و هلاک گردند...

و بالای این یاجوج و ماجوج یک گز باشد، و دوگوش دارند- چندِ گوش پیلان- فراخ و بزرگ،و یک گوش در زیر اوکنند( افکنند) و کی بر پشت او کنند و بخسبند....» و جامه خوابشان گوشهای خود باشد، و اندر آن پس کوه قاف باشند... از ایشان کسی هست که پنجاه و شصت فرزند بیاورد....».

« قوم یاجوج و ماجوج ، وقتی از پشت سد به دنیای آبادان سرازیر شدند، همه آبها را می آشامند، و مردم در حصارها و قعله های خود متحصن می شوند، آنها تیرهایشان را به طرف آسمان می اندازند، وقتی تیر برگشت می کند خون آلود به نظر می رسد ، آنها می گویند ما اهل زمین را مغلوب و منکوب کردیم و بر اهل آسمان نیز تفوق جستیم پس خداوند پشه هایی دنبال آنها خلق کرد که به آنها حمله کرده در گوشهایشان داخل شوند و آنها را  هلاک گرداند.

 زیر نویس:

در روایات محلی ما هست که با زبان پرزدار خود چنان لیسند که چون پوست پیاز نازک شود، آخر شب خسته اند و گویند با خستگی نتوان آن طرف رفت. استراحت کنیم  و فردا میائیم. اما همان شب ، از این طرف سد ، آن را دوباره محکم کنند و با ساروج سخت سازند.

2. در افسانه های ما هست که این سد روزی شکسته خواهد شد که یاجوج نام خدای بر زبان آرند ( یعنی مسلمان شود) سالها میگذرد و خبری نیست. تا اینکه فرزندی در آن قوم پدید می آید، پدر و مادر نام او را من غیر خود آگاه ما شاء الله ( یا انشاءالله) گذارند. یک روز که به عادت معهود همه مشغول لیسیدن دیوار هستند آخر شب که خواهند باز گردند، و همه گویند: « فردا بیاییم و تمام سولاخ کنیم» ، یکی از آن میان خطاب به آن جوان او را صدا کند و گوید: ماشاءالله، ( یا انشاء الله). همین خطاب کافی است نام الله بر زبان آمده است، فردا صبح همه آیند و کار را تمام کنند و بیرون ریزند.

 

 


کاوه آهنگر

مدیر عامل شرکت  پژوهشی علمی دانشکاوان

شماره ثبت ۱۲۱۰

http://www.daneshkavan.com/

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1385 و ساعت 14:53 |

11/11/85

ایران بر مواضع هسته ای خود تاکید دارد.

24/10/85

رایس: ایران تهدیدی برای منطقه است. وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با وزیران خارجه و جنگ رژیم صهیونیستی ، ایران را تهدیدی برای منطقه خواند.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 14:19 |

21/11/85

آغاز دور سوم مذاکرات شش جانبه در پکن

سومین روز مذاکرات شش جانبه در خصوص مساله هسته ای کره شمالی در پکن آغاز شد. در نشست امروز قرار است پیشنهاد چین برای پایان دادن به بن بست مذاکرات ، بررسی شود. در همین حال کریستوفر هیل مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات شش جانبه امروز گفت: اختلافات هنوز حل نشده است. نماینده کره شمالی در این مذاکرات نیز گفت درباره برخی موضوعات به توافق رسیدیم. منابع اگاه دیروز اعلام کردند ، کره شمالی به ازای دریافت کمکهای انرژی آمادگی دارد فعالیت تاسیسات هسته ای یونگ بیون را دو ماه به تعلیق در آورد.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:37 |

20/11/85

امریکا قصد حمله به ایران ندارد

کاخ سفید و پنتاگون بار دیگر تاکید کردند امریکا هیچ قصدی برای اقدام بر ضد ایران ندارد. به گزارش شبکه فاکس نیوز که به وزارت دفاع آمریکا نزدیک است این پاسخ در واکنش به جدیدترین موضوع مبنی بر حمله به منافع آمریکا در سراسر جهان در صورت اقدام احتمالی آمریکا اعلام شده است. فاکس نیوز در حالی که تصویر رهبر انقلاب را نشان می داد، ادامه داد رهبری عالی ایران به فرماندهان نیروی هوایی گفت: که هرگونه حمله به ایران باعث حمله متقابل به منافع آمریکا در سراسر جهان خواهد شد. فاکس نیوز همچنین با پخش تصاویر رزمایش موشکی سپاه پاسداران در خلیج فارس تصویر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا را پخش کرد که بار دیگر تاکید کرد: آمریکا قصد حمله خصمانه به ایران را  ندارد . فاکس نیوز همچنین با اشاره به اینکه سوالات مکرر خبرنگاران در خصوص ایران سخنگوی کاخ سفید را خسته کرده ، تونی اسنو را نشان داد که می گفت من بارها در این بارها حرف زده ام، وزیر دفاع آمریکا هم گفته است، بوش هم اعلام کرده ما قصد نداریم بر ضد ایران حمله کنیم.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:37 |

23/11/85

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان مذاکرات خود را با وزیر امور خارجه آلمان و سولانا مسئول سیاست خارجی اتحایه اروپا مفید و سازنده توصیف کرد. آقای لاریجانی در پایان این دیدار گفت: نشانه های خوبی وجود دارد که منجر به حل و فصل اختلاف ها درباره مساله هسته ای ایران خواهد شد.

سولانا نیز نتایج دیدار با علی لاریجانی را خوب توصیف کرد و تاکید کرد هدف از این دیدار کوتاه بازیافتن مسیر گفتگوها بود. در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه آلمان به لزوم بکار گیری ابزارهای دیپلماتیک برای حل مساله هسته ای ایران تاکید شد.در این دیدار همچنین ایده های جدید برای برگزاری دور جدید مذاکرات درباره برنامه های هسته ای کشورمان مطرح شد.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:36 |

.

23/11/85

هیل: دیگر به کره شمالی امتیاز نمی دهیم.

مذاکره کننده آمریکا در نشست شش جانبه دربرنامه هسته ای کره شمالی امروز گفت: آمریکا دیگر هیچ امتیازی به کره شمالی نمی دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستوفر هیل در گفتگوی مطبوعاتی گفت: ما همه چیز را روی میز گذاشتیم و برای برخی از موضوعات راه حل هایی پیشنهاد دادیم. وی افزود: مقامات کره شمالی دقیقاً پاسخ خود را دادند و فکر نمی کنم بتوانیم امتیاز دیگری به آنها بدهم. وی افزود: طی روزهای اخیر درباره موضوعات مربوط به انذژی گفتگو کردیم و مطمئن باشید که آمادگی همکاری در زمینه انرژی را داریم اما زمینه را برای تامین انرژی مورد نیاز برای ارائه پاداش در قبال عاری سازی منطقه از سلاح هسته ای آماده نکرده ایم.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:35 |

23/11/85

البرادعی: به از سرگیری مذاکرات امیدواریم.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تمایل ایران به از سرگیری مذاکرات با غرب بر سر طرح های غنی سازی اورانیوم ایران استقبال کرد.

دیدگاه: البرادعی = یاجوجگردان

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:35 |

20/11/85

نا امیدی امریکا و اسرائیل از ائتلاف با اعراب بر ضد ایران

به گزارش ای پی اس ، تازه ترین نظر سنجی موسسه بین المللی زاگبی در شش کشور عربی نشان می دهد ، حدود هشتاد درصد از مجموع سه هزار و هشتصد و پنجاه شرکت کننده در این نظر سنجی از کشورهای، مصر، اردن، لبنان، مغرب، عربستان، و امارت ، اسرائیل و امارات دو تهدید بزرگ برای امنیت خود می دانند. بر اساس این نظر سنجی، در سه کشور اردن، مغرب و عربستان احساسات ضد آمریکایی به طور محسوسی بالاتر از دیگر کشورهای عربی است.

دیدگاه: یاجوج و ماجوج نیم بند
+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:34 |

12/11/85

وحشت آمریکا از برنامه هسته ای ایران

عضو گروه تحقیقاتی وزارت خارجه ونزئولا تصریح کرد: آمریکا از استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای وحشت دارد زیرا استفاده از این منبع انرژی رشد اقتصادی ایران را تضمین خواهد کرد. ریموند و کاپچی عضو گروه تحقیقات راهبردی وزارت خارجه ونزوئلا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی تله سور که در سراسر قاره آمریکا پخش می شود ادعای آمریکا مبنی بر انحراف ایران از برنامه صلح آمیز هسته ای را رد کرد. این کارشناس برجسته و تحلیل گر مسائل خاورمیانه تصریح کرد: اگر آمریکا در ادعای خود مبنی بر نگرانی از انحراف برنامه اتمی ایران صادق بود باید به وجود 200 کلاهک اتمی در اسرائیل آن هم کشوری که در حال اشغال خاک کشورهای همسایه است حساسیت نشان می داد و از آن ابراز نگرانی می کرد یا از حمایت طرح اتمی هند با اهداف نظامی حمایت نکرده و به برنامه اتمی پاکستان نیز واکنش نشان می داد.

کاپچی گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته بیش از نیمی از کشورهای تولید کننده نفت در سالهای آینده به وارد کردن نفت خام تبدیل شده و آمریکا به خوبی می داند که ایران در صورت دستیابی به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای رشد آینده خود را تضمین کرده و قدرت منطقه ای خود را تثبیت خواهد کرد. این کارشناس ونزوئلایی با مرور وضعیت دشوار آمریکا در عراق تصریح کرد: واشنگتن قادر به برخورد با ایران نیست و آمریکا تنها با ایجاد اختلاف میان کشورهای عرب منطقه با ایران و زبان تهدید می خواهد ایران را از توسعه برنامه صلح آمیز هسته ای باز دارد.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:33 |

27/10/85

رئیس جمهوری ایران گفت: ایران و لبنان از یک پیکره واحد هستند.

آقای احمدی نژاد در دیدار خداحافظی عنان منصور سفیر لبنان در تهران مردم لبنان را دوست داشتنی، خوب و شریف با سطح فرهنگ بالا ، فهیم و با شجاعت عمیق توصیف کرده و با بیان اینکه مشکلات ناشی از فتنه های دشمنان و قدرتهای سلطه طلب باید با حوصله، تدبیر و صبر رفع شود، افزود: متاسفانه امروز لبنان قسمت مجروح این پیکره است و گسترش مناسبات و همکاری های تهران – بیروت خنثی کننده توطئه ها و فتنه های دشمنان و دو ملت ایران و لبنان است. آقای احمدی نژاد گفت: توکل بر خدا و صبر دو شرط مهم برای رفع مشکلات است و هر چند دشمنان همچنان در پی فتنه انگیزی هستند اما دوران آنها به پایان رسیده است و دولت و ملت ایران نیز مانند گذشته در سخت ترین شرایط، همواره پشتیبان و حامی ملت لبنان خواهند بود. آقای احمدی نژاد با اشاره به استقامت در سال گذشته را ویژه و منحصر به فرد اعلام کرد و افزود: ملت لبنان با مقاومت خود به پرچم شجاعت ، ایمان و افتخار همه  ملتها تبدیل شده است و امیدواریم مشکلات این روزها در لبنان نیز به نفع سربلندی مردم این کشور رفع شود.عدنان منصور سفیر لبنان در تهران نیز در این دیدار با اشاره به فرهنگ، تاریخ و سرنوشت مشترک مردم لبنان و ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره و بویژه در سخت ترین شرایط با اتخاذ مواضع شجاعانه بهترین حامی لبنان در جهت تامین امنیت، استقلال، و پیشرفت مردم این کشور بوده است. عدنان منصور با قدردانی از حمایتها و پشتیبانی های جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان ، دوران هشت ساله مامورت خود را در تهران بسیار خوب و خاطره انگیز دانست و افزود: ایران در قلب ملت لبنان جای دارد.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:32 |

 

18/11/85

رئیس مجلس : مسجدالاقصی پرچم اسلام است. رئیس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن حمله دیروز صهیونیستها به مسجدالاقصی گفت: این مکان مقدس پرچم اسلام در فلسطین است و این پرچم باید در اهتزاز بماند. غلامعلی حداد عادل افزود: مسجدالاقصی سند هویت اسلام در فلسطین و سند قدرت این سرزمین است.وی با بیان اینکه این جنایت دل بیش از یک میلیارد مسلمان جهان را به درد می آورد ، افزود: آن روزی که در افغانستان چند اثر تاریخی تخریب شد مخالفتها به اوج خود رسید اما امروز که به این اثر تاریخی و قبله نخست مسلمانان جهان حمله می شود صدایی از کسی در دنیای غرب بلند نمی شود . حداد عادل از همه موسسات فرهنگی جهان و سازمان بین المللی یونسکو که مسئول حفاظت از میراث تاریخی جهان است، درخواست کرد مانع تجاوز صهیونیستها شوند. رئیس مجلس تنها راه مقابله با این جنایات را عکس العمل قاطع جهان اسلام دانست.
+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:31 |

24/11/85

البرادعی درباره پرونده ایران گزارش می دهد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آخرین گزارش مربوط به همکاری های ایران و آژانس را با توجه به قطعنامه شورای امنیت برای اعضای شورای حکام ارسال کرد. پایگاه اطلاع رسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت: این گزارش محرمانه 9 فوریه 20 بهمن ارسال شده است. اعضای شورای حکام متناین گزارش را در اجلاس آینده شورا که 14 اسفند برگزار می شود، بررسی کنند و در صورت صلاحدید آن را از حالت محرمانه خارج خواهد کرد. مدیر کل آژانس گزارش جداگانه دیگری را نیز به زودی درباره انجام موافقت نامه پادمان در ایران آماده کرده است که برای اعضای شورای حکام ارسال خواهد کرد. پس از تصویب قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت در 23 سپتامبر اول مهر امسال، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود بخش هایی از قطعنامه را که به آژانس مربوط می شود، اجرا خواهد کرد.

18/11/85

متکی : مذاکره آری، اما پیش شرط نه !

ایران درباره موضوع هسته ای هیچ  شرطی را نیز نمی پذیرد. منوچهر متکی امروز در پایان دیدار پراناب موکرجی همتای هندی خود در جمع خبرنگاران افزود: در مذاکرات ایران و اروپا می توان درباره همه موضوعات و ابهامات بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری کرد. وی گفت: از دیدگاه ما موضوع اشاعه سلاح ها کشتار جمعی اهمیت خاصی دارد و معتقدیم اگر بتوان درباره این موضوع به توافق رسید درباره موضوع تعلیق فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران اهمیت چندانی نداردپراناب موکرجی هم در این مصاحبه گفت: موضوع هسته ای ایران باید از طریق گفتگو و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود وی افزود: آژانس انرژی اتمی نقش مهی در این زمینه دارد و در قطعنامه اخیر شورای امنیت نیز راه برای ادامه گفتگو باز است.

 دیدگاه: همه گفتگو ها بی انشاءالله

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:28 |

14/11/85

لاریجانی راه مذاکره باز است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: موضوع هسته ای شدن ایران تفننی نیست بلکه به سرنوشت و آینده کشور گره خورده است علی لاریجانی در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطینی افزود: با اینکه بسیاری از کشورها برای دستیابی به دانش هسته ای به روشها و مسیرهای دیگری متوسل شده اند ، جمهوری اسلانی ایران نظامهای بین الملل و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی را پذیرفته است و نا این راه را برای توسعه کشور ضروری می دانیم. وی گفت: ما از هر نوع روش مسالمت آمیز در این چارچوب استقبال می کنیم و اگر چه دیگران میز مذاکره را ترک کرده اند ، هنوز هم فرصت دارند راه مذاکره را در پیش گیرند. دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه دارد و بازرسیها همچنان آزاد خواهد بود لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره شایعات مطرح شده در زمینه جلوگیری ایران از نصب دوربینهای آژانس در تاسیسات نطنز گفت: همکاری ما با آژانس مطابق ان پی تی NPT و پادمان است و بر اساس آن دوربین های آژانس همچنان کار خواهد کرد. وی همچنین خبر دستگیری هفت ایرانی را به دست جهاد اسلامی فلسطین دروغ دانست . لاریجانی گفت: ایران از تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین حمایت می کند و د ر مذاکرات اخیر برای شکل گیری سریعتر دولت وحدت ملی فلسطین بحث شد.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:26 |

24/11/85

بوش حمله به ایران را تکذیب کرد.

بوش شایعه حمله به ایران را نوعی هیاهو و جنجال توصیف کرد و گفت: آمریکا قصد ندارد با ایران وارد جنگ شود. رئیس جمهور آمریکا گفت: می خواهد از طریق دیپلماتیک به ایران برای انصراف از برنامه هسته ای خود فشار آورد. بوش همچنین مسئله هسته ای بودن ایران را خطری بزرگ خواند و بار دیگر ایران را به دخالت در عراق و لبنان متهم کرد.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:24 |

28/10/85

فرستاده ویژه فرانسه هفته آینده در تهران

روزنامه فرانسوی فیگارو در شماره امروز خود از اعزام نماینده ویژه فرانسه به ایران در هفته آینده خبر داد. پیشتر نیز سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعزام فرستاده ویژه به تهران را تایید ولی به زمان آن اشاره ای نکرده بود.

فیگارو به نقل از منابع دیپلماتیک فرانسه نوشت سفیر سابق فرانسه در مصر و رئیس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه که آشنایی کاملی به منطقه خاورمیانه دارد، به ایران سفر خواهد کرد.

1/11/85

شیطنت تازه صهیونیستها در بیت المقدس

صهیونیستها در اقدامی ضد اسلامی در حال ساخت کنسیه ای نزدیک مسجدالاقصی هستند. محافل فلسطین این عمل صهیونیستها را بسیار خطرناک ارزیابی کردند. عدنان الحسینی مدیر اوقاف قدس گفت: صهیونیستها با ساخت کنسیه می خواهند، هویت قدس را به طور کامل تغییر دهند. صهیونیستها همچنین به بهانه کشف آثار معبد سلیمان زیر مسجدالاقصی حفاری هایی کرده اند که این موضوع نیز موجب نگرانی فلسطینی ها شده است.

دیدگاه:

از نظر قرآن مسجدالاقصی متعلق به یهودیان است. در آیات معراج و در آیات تغییر قبله به این موضوع اشاره شده است. و تغییر قبله نیز با فلسفه اعراض از قبله یهودیان در مسجدالاقصی و تاسیس قبله ای مستقل برای اعراب مسلمان بسوی کعبه صورت گرفته است.

حال به نظر می رسد اگر صهیونیستها پس از حفر کانال در زیر مسجدالاقصی به این نتیجه رسیده اند که معبد مسجدالاقصی کهن آنها در آن زیر بوده است پس مجبورند به شیطنت نیستند باید جای دیگری دنبال آن معبد گم شده بگردند ولی اگر معبدشان در زیر مسجد قدس است بهتر است ترتیبی بدهند تا مانند آثار باستانی مصر که در قرن بیستم بدلیل واقع شدن در دریاچه سد نیل جابجا کردند اکنون نیز مسجد کنونی با چرثقیل و گیره و چفت و بست های محکم درسته از جایش برداشته و کمی آنطرف تر یعنی در جایی که مطمئن باشند هیچ قوم و ملت دیگری معبد مدفون شده ای ندارد این مسجد را بکارند تا بدینوسیله اختلاف مسجدپرستان و معبد پرستان ( و نه خداپرستان) پایان بیابد. و اینقدر زن و بچه هایی که جرمشان تولد در این سرزمین نفرین شده است فدا نشوند.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:21 |

28/10/85

تشدید اختلافات آمریکا و اروپا درباره ایران

روزنامه فرانسوی لوموند از تشدید اختلاف آمریکا و اروپا بویژه فرانسه بر سر اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت درباره ایران خبر داد. لوموند نوشت: آمریکا بویژه در خصوص معاملات مالی می خواهد بیشترین محدودیتها را بر ایران تحمیل کند اما اروپائی ها در پی حل موضوع از طریق دیپلماسی هستند لوموند افزود: شیراک رئیس جمهور فرانسه با تفسیر آمریکا از قطعنامه 1737 مخالف و معتقد است آمریکا می خواهد در موضوع محدودیت های مالی فراتر از قطعنامه عمل کند. لوموند در پایان با طرح این سوال که آیا در صورت ادامه فعالیت های هسته ای ایران قطعنامه دومی تصویب خواهد شد،نوشته دیپلمات ها در این خصوص تردیدهای زیادی دارند.

دیدگاه: تردیدهای زیادی یا "  تردیدهای ، زیادی "

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:19 |

11/11/85

ایران بر مواضع هسته ای خود تاکید دارد.

24/10/85

رایس: ایران تهدیدی برای منطقه است. وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با وزیران خارجه و جنگ رژیم صهیونیستی ، ایران را تهدیدی برای منطقه خواند.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:12 |

 

24/11/85

آمریکا مجازاتهای کره شمالی را لغو می کند

مذاکره کنندگان آمریکایی در مذاکرات شش جانبه درباره پرونده هسته ای کره شمالی گفت: واشنگتن امروز سه شنبه متعهد شده است ظرف یک ماه مسئله مجازاتهای مالی علیه پیونگ یانگ را حل و فصل کند.به گزارش خبرگزاری فرانسه ، کریستوفرهیل پس از امضای توافقنامه ای با هدف برچیدن تاسیسات هسته ای کره شمالی گفت: آمریکا متعهد می شود، البته به سایر طرفها نیز گفته شده است، مجازات های مالی علیه کره شمالی را ظرف یک ماه حل و فصل کند. هیل با اشاره به روند مثبت مذاکرات درباره برنامه هسته ای کره شمالی خاطر نشان کرد : هنوز کارهای زیادی باقی مانده است که باید انجام دهیم.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:11 |

 

15/11/85

سلطانیه: 3000 سانترفیوژ راه اندازی می شود

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: حمله با تاسیسات هسته ای در حال کار یا ساخت و یا تهدید آن بر اساس قطعنامه 533 آژانس غیر قانونی است . سلطانیه افزود: شورای امنیت سازمان ملل باید در این زمینه اقدامی فوری صورت دهد. وی که در جمع نمایندگان 100 رسانه داخلی و خارجی در مرکز یوسی اف اصفهان سخن می گفت ، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر احتمال حمله به تاسیسات هسته ای ایران گفت: در صورت حمله به تاسیسات هسته ای ایران، آلودگی زباله بسیار خطرناک رادیو اکتیو سلامت جهانیان را تهدید می کند که خبرنگاران باید درباره آن هشدار دهند. وی با اشاره به مراحل راه اندازی سه هزار سانترفیوژ در مرکز تاسیسات هسته ای نطنز افزود: هنگام تزریق گاز و راه اندازی این سانترفیوژ نماینده آژانس بین المللی از نزدیک بر آن نظارت خواهد کرد نماینده دائمی ایران در آژانس هم پس از پایان بازدید سفرای تروئیکای نم از یوسی اف اصفهان گفت: ایران از هیچ تلاشی برای زدودن ابهامات در زمینه فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود دریغ نمی کند. سلطانیه افزود: همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان ادامه دارد و ایران از هر ابتکاری نیز برای حل مسالمت آمیز پرونده خود استقبال می کند وی همچنین گفت: ایران مصمم به ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای است و هیچ منطقی برای تعلیق وجود ندارد.

دیدگاه: جنگ اروپائیان و آمریکا با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران آن را جنگ آویز نموده است بویژه اگر به تاسیسات هسته ای ایران حمله کنند آنگاه جنگ آویز تر هم خواهد شد.

24/11/85

تظاهرات سوری ها در اعتراض به تخریب قدس

دهها هزار تن از مردم سوریه در اعتراض به اهانت صهیونیستها در تخریب مسجد الاقصی امروز در دمشق تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی و به آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی ، تاکید کردند همواره از مقاومت مردم فلسطین در مقابل اشغالگران صهیونیست و آرمان آزاد سازی قدس شریف حمایت می کنند. تظاهرکنندگان سوری همچنین با محکوم کردن اقدام صهیونیستها در تخریب مسجدالاقصی ، اقدام فوری جامعه بین المللی را در قبال توطئه جدید صهیونیستها خواستار شدند.

دیدگاه:

زبانهای آویخته یاجوج و ماجوج و تجمع آنها در پشت دیوار سنگی تظاهرکنندگان انشاءالله هم نمی گویند. اشتباه نشود یاجوج و ماجوج نام یک قوم یا یکی از طرفین دعوا نیست بلکه یاجوج و ماجوج مانند ( عمل و عکس العمل) یا ( کنش و واکنش) شامل دو طرفین این رخدادها ست. پس یاجوج و ماجوج کاوه همان ( تائید) یا (رد) است.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:9 |

.

5/11/85

هشدار جهاد اسلامی درباره تخریب مسجدالاقصی

جنبش جهاد اسلامی فلسطین به رژیم صهیونیستی درباره عواقب هرگونه خدشه وارد کردن به مسجدالاقصی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری آلمان ، جهاد اسلامی در بیانیه خود همچنین همه ملت فلسطین را به دفاع از مسجدالاقصی فراخواند. شخصیتهای دینی و سیاسی و نیز گروههای مبارز فلسطینی دیروز از تلاش رژیم صهیونیستی برای تخریب بخشی از مسجدالاقصی خبر دادند.

دیدگاه: یک ممیز و دو قلندر؟!

 از همین حالا شماره بلیت بخت آزمایی مرگ کدام فلسطینی به سر مخالفت با حرکات موشیانه رژیم صهیونیستی اسرائیل اعلام خواهد شد. ولی گویا روایتی هست که می گوید حرمت مومن از کعبه بیشتر است پس بطور حتم حرمت خون مومن از مسجدالاقصی بیشتر بیشتر خواهد بود .

12/11/85

فناوری هسته ای صلح آمیز حق ایران است

رئیس جمهور روسیه دسترسی ملت ایران به فناوری پیشرفته هسته ای با اهداف صلح آمیز را حق ملت ایران دانست. ولادیمیر پوتین امروز در کنفرانس مطبوعاتی در کرملین با تاکید بر ضرورت حل صلح آمیز مساله اتمی ایران گفت: باید راهکاری پیدا شود که ضمن برخورداری ایران از فناوری صلح آمیز هسته ای هرگونه سوء ظن در این برنامه نیز برطرف شود. وی با اشاره به همکاریهای گسترده ایران و روسیه در زمینه ها از جمله فنی و نظامی گفت: روسیه با طرف های غربی نیز برای حل سیاسی مساله اتمی ایران ارتباط مستمر دارد. رئیس جمهور روسیه اضافه کرد: سفر « ایگورایوانف» دبیر شورای امنیت روسیه به تهران کمک خواهد کرد تا مواضع همه طرفها در این زمینه به یکدیگر نزدیک شود وی ادامه داد: ایران نیز باید برای مناسب شدن فضا و حل سیاسی این بحران و خارج کردن مناسبات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی از بن بست تلاش کند. پوتین همچنین ابراز امیدواری کرد با همکاری هم طرفها و بر اساس پیشنهاد محمد البرادعی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مساله اتمی ایران از طریق سیاسی حل و فصل شود.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:7 |

15/11/85

حمایت گروه نم از برنامه هسته ای ایران

کشورهای غیر متعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران حکایت و بر حل مسالمت آمیز این موضوع تاکید کردند.

نماینده دائمی کو با در آژانس پس از بازدید از تاسیسات یوسی اف اصفهان به نمایندگی از کشورهای غیر متعهد با قرائت بیانیه ای درباره ایران تصریح کرد: کشورها باید حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را بدون هیچ تبعیضی داشته باشند و هیچ کشوری حق ندارد جلوی این فعالیتهای صلح آمیز را بگیرد. رئیس غیر متعهد ها در آژانس همچنین بر عاری سازی منطقه از سلاح های هسته ای تاکید کرد و از رژیم صهیونیستی نیز خواست هر چه سریعتر به ان پی تی بپیوندد.

+ نوشته شده توسط کاوه آهنگر در پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 و ساعت 13:4 |


Powered By
BLOGFA.COM